Det er disse to tingene som gjør sjakk til spillet det har blitt, og det er også disse to ferdighetene som er de aller viktigste ferdighetene en sjakkspiller kan ha. Det er selvsagt snakk om taktikk og strategi, uten disse to ferdighetene kan man rett og slett ikke spille sjakk.

I sjakk benytter en blant annet strategi om planlegging lenger frem i spillet. En del av strategien er at spillerne selvsagt må unngå at de utsetter seg selv for svakheter på brettet. Samtidig må de også konsentrere seg om at motstanderen avslører sine svakheter, og dermed vil man kunne utnytte motstanderens svakheter lengre ut i spillet.

En skiller som regel mellom svakheter som er midlertidig og svakheter som er permanente i spillet. Dette er også en viktig del av spillet, da noen svakheter bare er «tilgjengelige» for motstanderen i kort tid. Når det kommer til taktikk i spillet kan dette faktisk deles inn i fem ulike nivåer, og dette blir delt opp etter kompleksitet. Spillerne kan blant annet slå ut en brikke til motstanderen uten at de kan slå tilbake, dette blir kalt for en «prise». En annen er at man fanger brikker til motstanderen.