Historien bak sjakk

Sjakk er et spill som alltid vil være populært blant mennesker, dette er tross alt et spill som har eksistert i over 1 000 år. Sjakk oppstod nemlig i Asia en gang før år 600, og det er ikke mange andre spill som har den samme historien. Det fantes en rekke ulike varianter av sjekk fra tidlig av, både kinesiske xiangqi, indiske chaturanga og persiske chatrang.

Det er derimot ikke helt sikkert hvem av disse variantene som var først ute. De eldste tekstene som har blitt oppdaget om sjakk er derimot alle persiske, derfor er det mange som selvsagt tenker at det er dette som er den eldste varianten. I tillegg har det blitt gjort en rekke arkeologiske oppdagelser i Persia hvor en har funnet sjakkbrikker fra både 700- og 800-tallet. Det har ikke blitt gjort lignende funn i verken India eller i Kina.

Det var derimot på slutten av 1400-tallet at sjakk gjennomgikk en rekke store endringer. Dronningen ble blant annet spillets sterkeste brikke, mens løperen ble en brikke som kunne flytte i begge diagonale lengder. Det var endringer som dett som endret hele karakteren til spillet slik vi kjenner det i dag. Den første moderne turneringen i sjakk ble arrangert i London i 1851, og det har siden den gang vært et utrolig populært spill.

Go to Top