Dette er en form for sjakk som virkelig er helt unik og annerledes. Fjernsjakk er nemlig en variasjon av sjakk som blir spilt over avstand, men det hele blir utført ved bruk av ulike former for kommunikasjon. Tidligere, når fjernsjakk først ble startet, brukte spillerne postkort eller brev som forklarte trekkene deres. Da het det postsjakk.

De siste årene har denne kommunikasjonen selvsagt blitt oppdatert, på samme måte som mange andre spill har blitt, takket være nyere teknologi. Nå er det nemlig vanlig at spillerne benytter e-post eller til og med servere spesielt laget for fjernsjakk på nett. Gjennom disse mediene sender spillerne avgårde sine trekk.

Som man kanskje forstår kan partier innen fjernsjakk ofte ta utrolig lang tid. Man kan faktisk regne med at det kan gå mellom ett og to år før et parti har blitt spilt ferdig. Dette er dog en form for sjakk hvor det holdes konkurranser. Disse konkurransene blir organisert av International Correspondence Chess Federation, mens det her i Norge er Norges Fjernsjakkforbund som står for arrangementer.